Skunken dansar och skunken ler, värme sprider, lärdom med - Slogan

 
 
Kungsgårdsskolans värdegrund
Kungsgårdsskolan betonar i sin fostran och undervisning tolerans och respekt för människan.
 
Eleverna erbjuds en trygg och stimulerande inlärningsmiljö där den sociala och individuella utvecklingen beaktas allsidigt. Skolan vill ge alla elever en god självkänsla.
 
Kungsgårdsskolans verksamhetsidé
Kungsgårdsskolans hela verksamhet genomsyras av tanken att stöda och handleda eleverna i deras utveckling till positiva, ansvarskännande, empatiska personer med en god självkänsla. Eleverna lär sig goda seder och bruk samt lär sig skilja på rätt och fel.
 
Skolan vill ge alla elever likvärdiga inlärningsmöjligheter. Baskunskaperna att läsa, skriva, räkna och uttrycka sig ges särskild uppmärksamhet.
 
Kungsgårdsskolan vill genom sin verksamhet stärka elevernas finlandssvenska identitet.
 
 
 
 
I Kungsgårdsskolan känner vi alla varandra vilket bidrar till att skapa en trygg atmosfär i skolan. Skolan blev färdig 1910. Den hemtrevliga skolbyggnaden finns i Köklax i västra Esbo. Bussarna stannar vid skolan och Köklax station ligger på promenadavstånd. Förutom vårt trevliga skolhus har vi all orsak att vara stolta över vår stora skolgård i naturnära miljö. Endast fantasin och skolans trivselregler sätter gränser för verksamheten under rasterna.
 
Tolerans, ansvar, hänsyn och artighet är centrala begrepp i skolans fostraridé. Vi jobbar mycket över klassgränserna. Eleverna uppmanas till att ta initiativ och att arbeta självständigt. Vi utgår från barnets nivå och möjligheter; Alla barn bör behandlas rättvist, men inte nödvändigtvis lika. Vi vill att alla elever ska lära sig söka kunskap och lära sig se kritiskt på den.
 
Både direktionen och föräldraföreningen jobbar aktivt för skolan och stöder dess verksamhet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint