Kungsgårdsskolan - Skunken dansar och skunken ler, värme sprider, lärdom med

Samarbete mellan hem och skola
 
Skolan hoppas på stöd och förståelse från hemmen, då det gäller det gemensamma arbetet med fostran och undervisning. I frågor som rör barnets skolgång bör i första hand klassläraren kontaktas. Det är viktigt att ta kontakt och diskutera i tid.
 
Skolan är en öppen inrättning. Du är alltid välkommen att besöka skolan!
 
Till elevernas föräldrar
 
- Stöd, hjälp och uppmuntra barnet i skolarbetet.
- Upprätthåll kontakt med barnets lärare.
- Ta del av den information som delges hemmet.
- Delta i föräldramöten och aktiviteter som ordnas av skolan eller skolans föräldraförening.
 
Vi rekommenderar:
 
- att eleverna inte startar för tidigt till skolan om morgnarna, så de inte behöver vänta onödigt länge påskolgården.
- att elevernas kläder och handdukar är märkta med elevens namn.
- att eleverna har byteskläder och handduk med sig de dagar de har gymnastik.
- att eleverna cyklar till skolan tidigast på åk 3 och att ALLA som cyklar till skolan, använder cykelhjälm.
- att eleverna använder inneskor.
 
- tillräckligt med sömn är viktigt för barnet, minst 10 h / natt.
- hemuppgifterna är en del av skolarbetet.
- föräldrarnas stöd och intresse är av ovärderlig hjälp i skolarbetet.
- ett gott uppförande lär vi oss redan hemma.
- det är bra med högläsning för barn, även sedan de lärt sig läsa.
 
 
Specialdiet
 
Om eleven p.g.a. sjukdom eller annan orsak inte kan äta all slags mat bör detta meddelas skriftligt till hälsovårdaren. Vid behov skall läkarintyg uppvisas.
 
Elevförsäkring
 
Staden har en olycksfallsförsäkring för alla elever. Försäkringen gäller för verksamhet som ingår i arbetsplanen. Försäkringen ersätter avgifter för hälsovårdstjänster inom den offentliga sektorn. Försäkringsbolagets Lähitapiolas kontaktpersoner nås på telefonnumret 010 195104.
 
Skolresor
 
Bussbiljett beviljas elev i åk 1-2 om skolvägen är längre än 3 km och i åk 3-6 om skolvägen är längre än 5 km. Elev som beviljas rätt att gå i annat distrikt än sin närskola är inte berättigad till fri skolresa.
 
Frånvaro
 
Om eleven p.g.a. sjukdom är borta från skolan bör frånvaron meddelas genast på morgonen per telefon. Det är smidigast att skicka textmeddelande till skolans mobiltelefoner. Ifall eleven får dietmat, bör hemmet även meddela frånvaron direkt till skolköket.
 
På vårdnadshavarens välmotiverade skriftliga anhållan kan klassläraren bevilja högst fem dagars och rektorn längre tids ledighet från skolan. Meddela frånvaro till skolköket. Blanketten finns på skolans hemsida. Tänk på att extra ledighet inverkar menligt på såväl elevens som klassens skolarbete. Det är önskvärt att eleven inte är frånvarande mer än en vecka per läsår. Eventuella prov skall skrivas vid första möjliga tillfälle.
 
Skolbyte
 
Om eleven byter skola bör skolan i god tid underrättas. Skolan bör få uppgifter om vilken kommun och skola eleven flyttar till.
 
Stödundervisning
 
Stödundervisningen ges elever som tillfälligt blivit efter i studierna eller annars behöver kortvarigt stöd för sitt lärande. Eleven får stödundervisning antingen lektionstid eller utanför den.
 

Specialundervisning
 
Specialundervisningen strävar till att kartlägga eventuella inlärningssvårigheter hos eleverna. Specialundervisningen ges som kompanjonundervisning, i en mindre grupp eller som individuell undervisning av specialläraren.
Site Builder drivs av  Vistaprint