Kungsgårdsskolan - Skunken dansar och skunken ler, värme sprider, lärdom med
 
Elevråd

Elevrådet består av en medlem från varje klass. Valet av medlemmar sker genom sluten omröstning. Mandatperioden är en termin och därefter blir man suppleant för den nyvalda.Elevrådet träffas en gång per månad, eller vid behov. Medlemmarna har före mötet fått veta vilka aktuella ärenden ordföranden, alltså rektorn, vill behandla men de får även komma med egna förslag till ärenden.Ibland får medlemmarna i uppgift att utreda vilken åsikt deras klass har om olika händelser som berör skolan och dess verksamhet. På varje möte utvärderar elevrådet skolans verksamhet.Lärarna är i tur och ordning sekreterare.Efter mötet distribueras protokollet till varje klass. 
    Site Builder drivs av  Vistaprint