Kungsgårdsskolan - Skunken dansar och skunken ler, värme sprider, lärdom med


Vi har alla, lärare, elever, föräldrar och övrig personal, förväntningar på varandra.

Som elev kan du förvänta dig av oss…
- att vi bemöter dig med respekt
- att vi bryr oss om dig
- att vi kommer att göra allt för att hjälpa dig om du råkar illa ut
- att vi kommer att ingripa mot alla former av mobbning
- att vi kommer att ingripa mot alla former av kränkande tilltal
- att vi ska se till att du får en så lugn och trivsam arbetsmiljö som möjligt
- att vi kommer att göra allt för att du ska få så mycket kunskaper som möjligt


Vi förväntar oss av dig som elev …
- att du aldrig bidrar till att någon råkar illa ut
- att du använder ett vårdat språk
- att du bemöter alla med respekt
- att du inte medverkar till någon form av skadegörelse
- att du passar tider och tar ansvar för skolarbetet
- att du är utvilad och har ätit frukost


Som förälder kan du förvänta dig av oss…
- att all personal arbetar för att ditt barn ska känna trygghet i skolan
- att vi arbetar för lugn och trivsam arbetsmiljö
- att vi tar kontakt med dig om något särskilt händer
- att vi ingriper mot alla former av kränkningar
- att vi bryr oss om ditt barn

Vi förväntar oss av dig som förälder
- att du hjälper ditt barn ta ansvar för sitt skolarbete
- att du ser till att barnet kommer i tid
- att barnet är utvilat och har ätit frukost
- att du ställer upp på de värdegrunder vi kommit överens om
- att du meddelar skolan om du märker att ditt barn råkat illa ut i skolan
- att du meddelar oss om ditt barn gjort någon annan illa
- att du deltar på föräldramötenSite Builder drivs av  Vistaprint