Kungsgårdsskolan - Skunken dansar och skunken ler, värme sprider, lärdom med
 
 
Till elever samt deras föräldrar
 

 
UTRUSTNING
 
Eleven bör alltid ha med sig lämpliga kläder!Grenspecifik utrustning (t.ex. fotbollsskor) är inte nödvändig förutom vid skridskoåkning (skridskor och hjälm) och terrängskidning.
 
INNE: shorts/joggingbyxor, t-shirt och innespelskorUTE  : utekläder anpassade efter väder och aktivitett.ex. träningsdräkt och – tossor Byteskläder + (handduk)
 
På grund av utrymmesbrist är duschandet på skolan inte ett måste. Men när innegymnastiken börjar i THT-hallen, duschar ALLA efter gymnastiklektionen !
 
Kläder som används under gymnastiklektionen används inte under den övriga skoldagen.Den aktivitet vi har under nästa gymnastiklektion meddelas eleven i god tid. Veckans program finns på en anslagstavla i skolans matsal.
 
Vi ber att eleverna klär sig enligt väder. I början av läsåret försöker vi vara ute så mycket som möjligt.
 
Innegymnastiken börjar senast efter höstlovet.
 
FRÅNVARO     
 
Om eleven p.g.a. skada eller sjukdom INTE kan delta i gymnastiken bör han/hon ha med sig ett skriftligt meddelande av vårdnadshavaren. Istället för att förbjuda deltagandet helt och hållet kan man välja att meddela att eleven inte ska anstränga sig under gymnastiken.
 
Med hopp om gott samarbete!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stafettkarnevalen 20111
 
 
 
_________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
Eftersom vår gymnastiksal är så liten kommer vi att hålla innegymnastiken i THT-hallen på Mängkarlvägen 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint